Regulamin obowiązuje w PNP Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bartągu 10-687 przy ul. Wspólnej 15.

NIP 739 39 60 550

REGON 52039120000000

KRS 0000931489

Nr konta bankowego ALIOR BANK 22 2490 0005 0000 4500 2000 3807

Kontakt telefoniczny: 501 610 975

e-mail: pnpgroup.poland@gmail.com

Regulamin dotyczy zarazem Sprzedawcy (PNP Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oraz Klienta (osoby lub firmy dokonującej zamówienia/zakupu) niezależnie od miejsca oraz czasu i zobowiązuje obie strony do przestrzegania zasad w nim zawartych.

Regulamin powstał w celu jasnego zobrazowania zasad obowiązujących podczas zakupu/sprzedaży.

Złożenie zamówienia lub dokonanie zakupu w PNP Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest równoznaczne z akceptacją poniższego regulaminu.

 

 

Regulamin

 

1. Sprzedawca ma prawo odmówić sprzedaży osobom nie posiadającym zarejestrowanej działalności gospodarczej, wykształcenia kosmetycznego lub odpowiednich kwalifikacji do wykonywania zabiegów kosmetycznych.

a) Klient na życzenie Sprzedawcy powinien okazać dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności lub posiadane kwalifikacje.

 

2. Ceny towarów są podawane w PLN brutto, jeżeli będzie inaczej Sprzedawca poinformuje o tym Klienta.

 

3. PNP Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzi sprzedaż bezpośrednią pod adresem rejestracji działalności.

 

4. Sprzedawca realizuje zamówienia składane poprzez: kontakt telefoniczny, drogą e-mailową na adres: pnpgroup.poland@gmail.com bądź u przedstawicieli handlowych obsługujących region.

a) W przypadku składania zamówień innymi drogami kontaktu niż w/w ich realizacja może ulec wydłużeniu lub nie dojść do skutku.

b) Wszelkie dane Klienta podane podczas zakupu służą do właściwej realizacji zamówienia. Dane przechowywane są w wewnętrznej bazie danych i nie są udostępniane osobom trzecim.

 

5. Sprzedawca bezpłatnie dowozi towar do klientów większości miast woj. warmińsko-mazurskiego raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie.

a) Wszelkich informacji na temat obsługiwanych tras i dni w których towar jest dowożony można uzyskać kontaktując się z Sprzedawcą.

b) Przedstawiciel Sprzedawcy dostarczy towar pod adres podany podczas rejestracji danych w systemie komputerowym, jeżeli z dowolnej przyczyny adres ulegnie zmianie Klient powinien poinformować o tym Sprzedawcę.

 

6. Istnieje możliwość dostarczenia zamówienia drogą wysyłkową.

a) Zamówienia wysyłkowe realizowane są przy współpracy z firmą kurierską InPost.

b) Czas realizacji takiego zamówienia może trwać do 48h + czas dostarczenia paczki przez InPost.

Sprzedawca zobowiązuje się do jak najszybszego zrealizowania wysyłki zgodnie z kolejnością napływających zamówień.

c) Koszt realizacji zamówienia wysyłkowego zależny jest od rodzaju wybranej usługi dostarczenia paczki, jej wagi, potrzeby zabezpieczenia towaru i kosztu opakowania.

d) Przy zamówieniach towaru gdzie waga paczki nie przekroczy 30kg a wartość zamówionego towaru przekroczy 200zł koszt wysyłki pokrywa Sprzedawca.

e) Wszelkich informacji odnośnie kosztów dostarczenia zamówienia drogą wysyłkową można uzyskać kontaktując się ze Sprzedawcą.

f) Klient podczas odbioru towaru powinien zwrócić uwagę na stan paczki przed pokwitowaniem jej odbioru. Należy sprawdzić, czy przesyłka nie jest uszkodzona: np. mechanicznie; czy zabezpieczenie nie nosi śladów ingerencji. Jeśli są jakiekolwiek uszkodzenia, należy w obecności kuriera otworzyć paczkę i sprawdzić, czy towar zamówiony przez Państwa nie został uszkodzony w czasie transportu. Jeśli produkty okażą się uszkodzone należy przy doręczycielu spisać protokół reklamacyjny (odmowa przyjęcia paczki i powód – uszkodzenie zawartości przez doręczyciela). Będzie to podstawą do reklamacji towaru.

g) Wysyłki zagraniczne rozpatrywane są indywidualnie. Realizowane są po wcześniejszej wpłacie na konto całej sumy za zamówiony towar, wraz z kosztami wysyłki. Koszt wysyłki można ustalić po otrzymaniu wstępnego zamówienia na podstawie ilości produktów (waga, rozmiar paczki).

 

7. Klient ma prawo do anulowania zamówienia lub zmiany danych umieszczonych na fakturze. W tym wypadku musi zadzwonić pod numer 501 610 975  i podać ewentualne poprawki lub anulować zamówienie.

a) Nabywca nie może anulować zamówienia w chwili gdy towar został do niego dostarczony lub wysłany.

 

8. Do każdego zamówienia dołączany jest paragon lub Faktura VAT w zależności od formy wybranej przez klienta.

 

9. Faktura VAT jest wystawiana na wyraźne życzenie Klienta, po podaniu wszystkich danych potrzebnych do jej wystawienia.

 

10. Klientowi przysługuje prawo do wymiany paragonu na fakturę VAT w okresie 3 miesięcy liczonych z końcem miesiąca w którym został wystawiony paragon.

 

11. Istnieje możliwość sprzedaży towaru z odroczonym terminem płatności.

a) Aby otrzymać towar z odroczonym terminem płatności nowy Klient musi dokonać przynajmniej trzech transakcji gotówkowych.

b) Standardowo odroczony termin płatności to 7 dni, liczony od daty sprzedaży lub dostarczenia towaru. W wyjątkowych przypadkach Sprzedawca może przedłużyć ten okres.

c) Wpłaty za towar z odroczonym terminem płatności należy dokonać na konto bankowe Alior Bank o numerze:

22 2490 0005 0000 4500 2000 3807, przedstawicielowi Sprzedawcy lub w lokalu Sprzedawcy.

Prosimy pamiętać, by w tytule wpłaty wpisać nr dokumentu zakupu oraz imię i nazwisko lub nazwę firmy na którą został wystawiony dokument; jest to szczególnie ważne jeśli przelew wykonywany jest przez osobę inną niż Klient.

d) Klient może mieć w jednym czasie maksymalnie dwie nieopłacone należności za towar. Wszelkie kolejne zamówienia będą realizowane jako płatność gotówkowa.

e) Przekroczenie terminu spłaty zadłużenia blokuje możliwość otrzymania towaru z odroczonym terminem płatności i może skutkować naliczeniem ustawowych odsetek oraz podjęciem wszelkich kroków prawnych w celu wyegzekwowania należności Sprzedawcy.

f) Klient, który wielokrotnie przekracza termin spłaty należności może trwale utracić możliwość dokonywania zakupu z odroczonym terminem płatności.

g) Klient, który zmienia miejsce wykonywania działalności lub adres dostarczania towaru, w przypadku posiadania nieopłaconej należności za pozostawiony towar zobowiązuje się do skutecznego poinformowania Sprzedawcy o miejscu, w którym może go zastać.

h) Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy sprzedaży towaru z odroczonym terminem płatności.

 

12. Realizacja zamówień Klienta na towar spoza stałego asortymentu Sprzedawcy.

a) Sprzedawca ma prawo zażądać zadatku na poczet realizacji zamówienia. W przypadku odmowy wpłaty zadatku Sprzedawca może odmówić sprowadzenia towaru.

b) Towar zamawiany na życzenie Klienta jest sprowadzany specjalnie dla niego. Nie ma możliwości zwrotu takiego towaru. Bardzo prosimy o przemyślane zakupy.

 

13. Reklamacje.

a) Sprzedający rozpatruje reklamacje przez okres 12-stu miesięcy od dnia zakupu zawartego na dokumencie sprzedaży, jeżeli okres gwarancji producenta jest krótszy czas ten ulega skróceniu do określonego przez producenta. Jeżeli producent przewidział dłuższy okres gwarancyjny, po upływie 12-stu miesięcy Kupujący zobowiązuje się we własnym zakresie reklamować towar w miejscu jego produkcji, zgodnie procedurami gwaranta.

b) Wszelkie reklamacje towaru powinny odbywać się drogą pisemną z dokładnym opisem ewentualnej usterki, danymi Klienta oraz nr telefonu. Należy dołączyć dowód sprzedaży oraz kartę gwarancyjną.

Reklamacje przyjmowane są w siedzibie Sprzedawcy lub przez przedstawicieli hurtowni podczas dostaw towaru wyłącznie po ustaleniu takiej możliwości ze Sprzedającym.

c) Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia, z możliwością przesunięcia tego terminu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

d) Przy zamówieniach wysyłkowych, jeżeli Klient zauważy w towarze wady techniczne powinien bezzwłocznie odesłać go na swój koszt przesyłką pod adres Sprzedającego.

Do odsyłanego towaru obowiązkowo należy dołączyć: paragon, fakturę VAT, dowód zakupu, kartę gwarancyjną oraz pisemną informację o wadzie produktu (dokładny opis usterki i okoliczności jej wystąpienia) wraz z danymi kupującego i nr telefonu oraz nr konta bankowego.

Towar odsyłany do Sprzedawcy musi być odpowiednio zabezpieczony przez Klienta przed zniszczeniem podczas dostarczenia.

Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia.

e) Towar, którego uszkodzenie nie wynika z użytkowania przez Klienta zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania nakładu), sklep zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru z wyrównaniem wartości lub zwróci nabywcy równowartość ceny produktu.

f) Przedmioty zawarte w umowie sprzedaży nie są objęte prawem do rękojmi o czym Kupujący został poinformowany i zgodnie przyjmuje takie wyłączenie.

 

14. Zwrot towaru.

a) Klient dokonujący zakupu z dostarczeniem towaru pod wskazany adres lub drogą wysyłkową ma prawo do jego zwrotu w ciągu 10 dni.

·         okres ten rozpoczyna się z dniem wystawienia paragonu/faktury VAT lub potwierdzenia odbioru paczki.

·         zwrotu należy dokonać dołączając pismo o rezygnacji z produktu oraz dowód zakupu.

·         towar musi być w stanie nienaruszonym (włącznie z nieuszkodzonym opakowaniem, metkami itd.). Wszelkie oznaki naruszenia produktu będą skutkowały odmową zwrotu należności za towar (w takim przypadku wszelkie koszty przesyłania/odsyłania towaru ponosi Klient).

·         towar, który traci właściwości po otwarciu lub nie można określić zużycia jego zawartości nie podlega możliwości zwrotu (w szczególności hybrydy i lakiery do paznokci), bardzo prosimy o przemyślane zakupy.

·         zwrotu można dokonać u przedstawiciela Sprzedawcy, jednak tylko i wyłącznie w dniu, w którym obsługuje daną trasę (nie ma możliwości odbioru zwrotu w terminie określonym przez Klienta).

b) Klient dokonujący zakupu w lokalu Sprzedawcy ma prawo do jego zwrotu w przeciągu 2 dni od daty jego zakupu.

·         okres ten rozpoczyna się z dniem wystawienia paragonu/faktury VAT.

·         towar musi być w stanie nienaruszonym (włącznie z nieuszkodzonym opakowaniem, metkami itd.). Wszelkie oznaki naruszenia produktu będą skutkowały odmową zwrotu należności za towar.

·         towar, który traci właściwości po otwarciu lub nie można określić zużycia jego zawartości nie podlega możliwości zwrotu (w szczególności hybrydy i lakiery do paznokci), bardzo prosimy o przemyślane zakupy.

·         zwrotu można dokonać osobiście w lokalu sprzedawcy, bądź u przedstawiciela, jednak tylko i wyłącznie w dniu, w którym obsługuje daną trasę (nie ma możliwości odbioru zwrotu w terminie określonym przez Klienta).

c) Klient nie może dokonać zwrotu towaru po w/w okresie.

 

15. Zmiany regulaminu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, które będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej www.e-creme.pl

 

 

O NAS

Działamy na rynku branży beauty już od 2019 roku. Napisz do nas i przekonaj się o naszym profesjonalnym podejściu już dziś!

pnpgroup.poland@gmail.com
+48 501 610 975

SOCIAL MEDIA